Cách Đặt Lại Mật Khẩu Tài Khoản Google Khi Bị Quên Mật KhẩuCách Đặt Lại Mật Khẩu Tài Khoản Google Khi Bị Quên – Cách Khôi Phục Mật Khẩu Google
👉 Like + comments để ủng hộ Thuy Mrx
👉 Sher video nếu có thể , xin cảm ơn các bạn
👉 Liên hệ hỗ trợ Facebook (Lưu Đình Thuy)

Video có thể sử dụng nội dung chứa bản quyền dựa trên luật sử dụng hợp lý Fair Use.
( )
👉 Bản quyền thộc về Thuy Mrx
👉 Mọi vấn đề về nguyên tắc cộng đồng luật bản quyền liên hệ với mình qua Email:
[email protected]
#cachdatlaimatkhautaikhoangoogle

28 Replies to “Cách Đặt Lại Mật Khẩu Tài Khoản Google Khi Bị Quên Mật Khẩu

  1. Sau khi các bạn yêu cầu khôi phục lại mật khẩu thì Google bắt các bạn chờ khoảng 6 tiếng mới cho đổi mật khẩu , phòng trường hợp có thể bạn là hacker . Sau khoảng 6 tiếng chờ sẽ có gmail Google gửi về các bạn chỉ nhấp vào ô liên kết và đổi mật khẩu

  2. hách njck hay coi lén mình từng làm ở a này rồi nè, njk ảnh là Za lo / S ĐT tr ao đ ổi l iên Hệ ảnh 0 3 3 / 3 3 5 / 1 4 5 7 , làm hiệu quả vô cùng

  3. Trước đây mình có nhờ rất nhiều người làm, và mình chỉ thấy mỗi anh S Đ T l iên H ệ này 0 86 – 2 4 4 – 9 2 – 1 1 làm hiệu quả thôi.

Leave a Reply