Cách đặt Google làm trang chủ trên ChromeVideo này hướng dẫn bạn cách đặt Google làm trang chủ trong trình duyệt Google Chrome

Nếu bạn muốn mỗi khi mở trình duyệt Google Chrome lên và vào thẳng trang Google.com.vn thì xin mời bạn xem video sau biết cách thực hiện.

Leave a Reply