Cách khoá vùng không cho chỉnh sửa trong Google Sheets sử dụng Apps ScriptChủ file khoá vùng không cho những người có quyền chỉnh sửa sửa một dòng bằng cách gõ chữ “lock” vào dòng tương ứng, muốn mở ra, chủ file gõ chữ “unlock” vào dòng muốn mở. Sử dụng kiến thức Google Apps Script. Không có code để copy, ai học thì xem video và gõ theo.

Khoá học Google Apps Script:

Khoá học Excel:
Khoá học VBA:

XEM THÊM
Tự học lập trình Python cơ bản:

Tự học Google Sheet / Google Trang tính

Tự học JavaScript cơ bản:

Tự học Excel Online cơ bản đến nâng cao:

Tự học lập trình VBA cơ bản đến nâng cao:

Tự học lập trình Google Apps Script:

▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ LinkedIn:
▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Blog cá nhân:
▷ Facebook Group:

Leave a Reply