Cách mở checkpoint Facebook dạng 956 dạng ổ khoá #2 | Hồng VlogsCách mở checkpoint Facebook dạng 956 dạng ổ khoá #2 | Hồng Vlogs
Đây là cách mở checkpoint 956 số 2, cách nào cũng sẽ có người làm được và không làm được, nên nếu bạn không làm được cách này thì hãy thử cách khác, nếu bạn đã spam rồi thì khi thực hiện xong phải chờ 1 2 ngày thì tài khoản mới được mở ra nhé.

Xem cách 1 :
————————————————–
Bấm đăng ký kênh :
—————————————————
THÔNG TIN LIÊN HỆ :

►Website :
►Fanpage :
►Facebook cá nhân :
►Mail : [email protected]
—————————
#hongvlogs #hồng_vlogs

39 Replies to “Cách mở checkpoint Facebook dạng 956 dạng ổ khoá #2 | Hồng Vlogs

Leave a Reply