DIY/crafts – How to Make a Wedding Bouquet – cách bó hoa cướiDIY/crafts – How to Make a Wedding Bouquet – cách bó hoa cưới

DIY – how to make paper flowers easy
How to make paper flowers – Cách làm hoa giấy

Oragami

quiet books – handmade từ vải

My youtube channel will help you make handmade products, DIY crafts such as crepe paper flowers, Quiet book, valentine card/gift, birthday card/gift, christmas card/gift, christmas card/gift,… It is quite easy . There are a lot of kinds for you to make
Flowers: peony, carnation, orchids,….
If you are interested in it please follow/like/comment my channel

THANKS FOR WATCHING!
—————————————-
FaceBook:
Instagram:
Twitter:
Pinterest:
Google+:
———————-
How to make paper flowers – Cách làm hoa giấy

———————–
quiet books – handmade từ vải

———————–
Oragami

—————————

9 Replies to “DIY/crafts – How to Make a Wedding Bouquet – cách bó hoa cưới

  1. bó hoa cưới bạn làm đẹp quá, nhưng mà mình thấy có người bảo không nên làm hoa cưới bằng giấy phải không? không biết như vậy có đúng không? bạn nào có thể chia sẻ giúp mình được không vậy

Leave a Reply