Hướng dẫn cách chèn video/ âm thanh vào powerpoint (copy được sang máy khác)Hướng dẫn cách chèn video/ âm thanh vào powerpoint (có thể copy sang máy khác mà video và âm thanh vẫn phát được bình thường)
Download các mẫu file Powerpoint đẹp:

2 Replies to “Hướng dẫn cách chèn video/ âm thanh vào powerpoint (copy được sang máy khác)

Leave a Reply