7 Replies to “Cách đánh chử Việt có dấu

  1. Cũng được ra phết đấy. Nói chung là không tồi!

    Mời anh Vinh thử một chương trình "Viết tiếng Việt" cũng tương tự như vậy: http://viet.ichuvanan.org.

    Thực ra có hai cách "Viết": suggest và autodiacritize. Mode autodiacritize tương đương với easyvn.
    Ngoài ra chương trình "Viết" này cũng hỗ trợ gõ Telex luôn.

    Gần đây "Viết" đã được chuyển sang chạy trên iOS (iPhone, iPad): https://itunes.apple.com/app/apple-store/id964008241?pt=96183139&ct=yt50727&mt=8 (hoặc https://itunes.apple.com/us/app/viet-tieng-viet-vietnamese/id964008241)

Leave a Reply