HTCK | Hướng dẫn soạn đề trắc nghiệm trên Google form#HTCK #Phan_Mem_Trac_Nghiem #Day_Hoc_Online

Một số chia sẻ chi tiết cách soạn thảo 1 đề trắc nghiệm bằng GGF.
Trong phần hướng dẫn, tôi có sử dụng ứng dụng “ToolforGoogleForms Ver 4.0” _ thầy Lê hoài Sơn – Thừa Thiên Huế (BT Pro) kết hợp với ứng dụng “MyGGF Ver 5.0” của thầy Nguyễn Hoàng Hải – Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM (#HCMUS)
Hi vọng sẽ giúp ích thầy cô trong quá trình dạy học.

Link ứng dụng:

Leave a Reply