Cách SEO Website Blogspot lên Top Google và YandexSEO Website Blogspot lên Google và Yandex
SEO Googe
Bước 1: Đăng nhập vào
Bước 2: Thêm tên web blogspot của bạn
Bước 3: Bấm xác minh web xong vào cài đặt chọn mục phương thức khác
rồi copy dòng mã chữ “google-site-verification=”
Vào HTML trong blogger tới đoạn
meta content=’dán mã vào đây’ name=’google-site-verification’
Lưu lại là ok, Không cần xác minh lại vì Blogger là con của Google rồi.
SEO lên top Yandex
b1. Truy cập vào (đăng ký qua tài khoản Google hoặc Facebook ok hết)
b2. Chọn thêm web của bạn vào- Add
Chờ xác minh xong
b3. Tới thẻ meta copy đoạn mã meta name=”yandex-verification” content=”mã id” / và dán vào sau thẻ head

Leave a Reply