Khi được thực hiện đúng, lập lịch trên Twitter có thể là một cách thông minh và hiệu quả để quản lý nội dung trên mạng xã hội của bạn. Và Sprout cung cấp cho bạn một bộ công cụ xuất bản mạnh mẽ để giúp bạn thực hiện điều đó hiệu quả hơn. Ngoài việc chỉ lập lịch cho Tweet của mình, bạn có thể sử dụng công cụ Sprout để trực quan hóa lịch nội dung của mình, tải nội dung lên để sử dụng sau này và cộng tác liền mạch với nhóm của bạn.

Nếu bạn muốn thử lên lịch các bài đăng trên Twitter, cùng với các hồ sơ xã hội khác của mình, hãy đăng ký bản dùng thử miễn phí 30 ngày.